گوشی Intex Aqua Power +

مشخصات کامل گوشی Intex Aqua Power + سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 4000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Intex Aqua Xtreme II

مشخصات کامل گوشی Intex Aqua Xtreme II سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BQ Aquaris X5 Plus

مشخصات کامل گوشی BQ Aquaris X5 Plus سیستم عامل: Android OS, v6.0.1 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3200mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Intex Aqua 4G+

مشخصات کامل گوشی Intex Aqua 4G+ سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Jolla Jolla C

مشخصات کامل گوشی Jolla Jolla C سیستم عامل: Sailfish OS v2.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Intex Aqua Star L

مشخصات کامل گوشی Intex Aqua Star L سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Intex Aqua Trend

مشخصات کامل گوشی Intex Aqua Trend سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BQ Aquaris U Lite

مشخصات کامل گوشی BQ Aquaris U Lite سیستم عامل: Android OS, v6.0.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3080mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BQ Aquaris U

مشخصات کامل گوشی BQ Aquaris U سیستم عامل: Android OS, v6.0.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3080mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BQ Aquaris M5

مشخصات کامل گوشی BQ Aquaris M5 سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3120mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب